CHUYÊN CUNG CẤP GIẢI PHÁP DỊCH THUẬT 146 CHUYÊN NGÀNH
  • DỊCH THUẬT TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ

    Việc dịch thuật tiếng anh Luật dân sự không phải là một quá trình đơn giản. Trong một tài liệu tiếng anh  Luật dân sự luôn có rất nhiều các thuật ngữ chuyên ngành và có thể có nhiều sự khác biệt...

  • DỊCH THUẬT TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ

    Việc dịch tài liệu tiếng anh Luật kinh tế ngày càng đòi hỏi cao về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên do đây là ngành đặc thù có rất nhiều thuật ngữ phức tạp và lạ lẫm, những kiến thức chuyên ngành...

  • DỊCH THUẬT TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH LUẬT QUỐC TẾ

    Việc dịch tài liệu tiếng Anh Luật quốc tế là cả một quá trình nghệ thuật. Trong một văn bản về Luật quốc tế luôn có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành và có thể có nhiều sự khác biệt đáng kể...

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ULYTAN

ĐỘI NGŨ DỊCH GIẢ

CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Kết nối với ULYTAN

<p>Nếu bạn là khách hàng của ULYTAN ? Hãy like để nhận thông tin khuyến mãi và các chương trình dành cho khách hàng thân thiết </p> <p>Nếu bạn là một dịch giả ? Hãy like để cập nhật các kiến thức , các thuật ngữ chuyên ngành mới chưa có trong bất cứ cuốn từ điển nào </p>