xem bảng giá ulytan

   telephone Hotline:0982 042 519

HÃY ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN BÊN DƯỚI ĐỂ GIA NHẬP VÀO ĐỘI NGŨ DỊCH GIẢ TÀI NĂNG CỦA ULYTAN ?
Người nói ngôn ngữ bạn đã đăng ký*
(Nếu cộng tác với nhiều phòng thì ghi ngắn gọn và cách nhau bởi dấu phẩy) (Nếu cộng tác với nhiều phòng thì ghi ngắn gọn và cách nhau bởi dấu phẩy, vd: Phòng công chứng tư Ulytan)
Gửi tài liệu cả bản dịch lẫn bản gốc bạn đã dịch cho ULYTAN
Chỉ gửi các file có đuôi: .doc, .docx, .pdf hoặc .zip


Tài liệu gửi tối thiểu 10 trang : + Chọn files...

Gửi cho chúng tôi hồ sơ bản scan của bạn bao gồm 1.Bằng (Nếu có), 2.Chứng minh thư, 3. CV: + Chọn files...


liên hệ ulytan