CHUYÊN CUNG CẤP GIẢI PHÁP DỊCH THUẬT 146 CHUYÊN NGÀNH
  • DỊCH THUẬT TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT

    Sự phong phú đa dạng của giáo dục thể chất là một khó khăn đối với dịch thuật chuyên ngành giáo dục thể chất. Mỗi một quốc gia đều có những đặc trưng riêng cho bộ môn này xuất phát từ đời sống sinh hoạt; môi trường sống như: ăn uống, thời tiết…

  • DỊCH THUẬT TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH HUẤN LUYỆN THỂ THAO

    Nói đến huấn luyện thể thao là nói đến nhân tố người huấn luyện và người được huấn luyện, có nhân tố con người và nhân tố vật chất dụng cụ. Hơn nữa, liên quan đến huấn luyện thể thao còn có vấn đề về y tế, an toàn tính mạng trong khi tập luyện.

  • DỊCH THUẬT TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Y SINH HỌC TDTT

    Y sinh học TDTT là một ngành độc lập nhưng có liên quan mật thiết đến y học và dược học. Những kiến thức chuyên ngành này rất rộng như hóa hữu cơ, thể dục chữa bệnh, sinh lý bệnh, y tế cơ sở, vật lý trị liệu, kỹ thuật y học, di truyền học, sinh hóa TDTT….

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ULYTAN

ĐỘI NGŨ DỊCH GIẢ

CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Kết nối với ULYTAN

<p>Nếu bạn là khách hàng của ULYTAN ? Hãy like để nhận thông tin khuyến mãi và các chương trình dành cho khách hàng thân thiết </p> <p>Nếu bạn là một dịch giả ? Hãy like để cập nhật các kiến thức , các thuật ngữ chuyên ngành mới chưa có trong bất cứ cuốn từ điển nào </p>