DỊCH THUẬT CHUYÊN SÂU, CÔNG CHỨNG LẤY NHANH
HÃY ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN BÊN DƯỚI ĐỂ GIA NHẬP VÀO ĐỘI NGŨ DỊCH GIẢ TÀI NĂNG CỦA ULYTAN ?
Người nói ngôn ngữ bạn đã đăng ký*
Gửi tài liệu cả bản dịch lẫn bản gốc bạn đã dịch cho ULYTAN
Chỉ gửi các file có đuôi: .doc, .docx, .pdf hoặc .zip


Tài liệu gửi tối thiểu 10 trang : + Chọn files...

Gửi cho chúng tôi hồ sơ bản scan của bạn bao gồm 1.Bằng (Nếu có), 2.Chứng minh thư, 3. CV: + Chọn files...